Ločevanje In Pobiranje

Ločevanje med različnimi izdelki po barvi, obliki in drugih lastnostih. Detektiranje in lociranje izdelkov v zabojih.