Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt “Kartezična konfigurabilna pakirna linija PackFLEX 4.0” prejel sofinanciranje

Trilobit d.o.o. je kot konzorcijski partner prejelo sofinanciranje s strani Evropske unije iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost za izvedbo aktivnosti projekta Kartezična konfigurabilna pakirna linija PackFLEX 4.0. Podjetje se je povezalo v razvojno usmerjen konzorcij z vodilnim partnerjem Hypex d.o.o.

Cilj projekta je razvoj fleksibilne in konfigurabilne modularne kartezične pakirne linije za individualizirano pakiranje prilagodljivih produktov in količin, sestavljeno iz linearnih kartezičnih enot in ne klasičnih večosnih robotov. Modularnost omogoča povezovanje naprav v linijo in hitro prilagajanje kapacitet spremembam povpraševanja in s tem uvedbo tehnologij industrije 4.0. Partnerji projekta bodo združili tradicionalno strojništvo in napredne rešitve strojne inteligence (strojni vid) in na trg ponudili novo tehnološko rešitev. Projekt bo imel pozitivne okoljske učinke, saj so linearne kartezične enote bolj fleksibilne, po uporabljive, hkrati pa so tudi manj energetsko potratne od klasičnih robotov.

Skupna finančna vrednost projekta: 565.265,39 EUR

Delež sofinanciranja: 299.677,07 EUR

Lastna sredstva: 68.177,52 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si. Več informacij na portalu: www.evropskasredstva.si.